Persoonlijke BeschermingsMiddelen PBM

“Veilige arbeidsomstandigheden zijn belangrijk en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn daarom essentieel ! Mireille nv heeft dan ook een assortiment van persoonlijke beschermingsmiddelen dat je kan indelen in onderstaande rubrieken :

Hoofdbescherming

Gehoorbescherming

Ademhalingsbescherming

Oog- en gelaatsbescherming

Arm- en handbescherming

Been- en voetbescherming

Disposable kleding.”

Promoties