Samen service organiseren met een gepersonaliseerde webshop

Passen, bestellen en shoppen ! 
Voor het aanmeten van werkkledij en werkschoenen stellen we een pasinstructie en pasreeksen ter beschikking. Waar nodig assisteren en adviseren we. Het bestellen kan per mail maar kan uiteraard ook via een op klantenmaat gemaakte webwinkel die we voor ieder van onze klanten voorbereiden en uitwerken ! Zo organiseren we snelle en foutloze bestellingen via de Mireille-webshop.

 

 

 

Of een abonnement voor de levering van werkhandschoenen en pbm’s ?
Met een abonnement voor de levering van werkhandschoenen en pbm’s wil Mireille er voor zorgen dat de klant, via geplande leveringen volgens een overeen te komen Y x 7-dagen periodiek, tijdig wordt bevoorraad met werkhandschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen waarvoor we het abonnement afsluiten. Mireille engageert zich als leverancier om de artikelen op voorraad te 
houden minstens voor de eerstvolgende 2 leveringen. Als mogelijke leverfrequentie is elk veelvoud van 7 mogelijk. De leverfrequentie per artikel kan verschillen en kan door de klant aangepast worden in de loop van de samenwerking zonder verlies aan leverbetrouwbaarheid vanwege Mireille. 

 

 

De Mireille-webshop : uw assistent !

De Mireille webshop wordt in overleg met de klant voorbereid zodat het comfort van de webshop nadien maximaal tot zijn recht komt. De Mireille-webshop wordt uw snelle en goed voorbereide assistent  voor het bestellen van door u gekozen artikelen uit  het Mireille aanbod van werkkledij, werkschoenen, werkhandschoenen en andere pbm’s. Snelle en correcte bestellingen zonder zoekwerk ! Met deze assistent beheert u op een vlotte manier ook de lijst van uw medewerkers. Het vraagt bovendien maar 5  minuten aandacht om kennis te maken met je assistent. Ook daarin assisteren we !