Privacy Policy

Welkom bij Mireille. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en klanten. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen de Europese Unie.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Mireille Adres: Pastoor Paquaylaan 186, 3550 Heusden-Zolder
E-mail: info@mireille.be
Telefoon: 011/57 11 22

2. Gegevens die wij verzamelen

a. Websitebezoekers:

 • Cookies: Wij gebruiken cookies voor analytische doeleinden om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens.

b. Webshopgebruikers:

 • Registratiegegevens: Bij het aanmaken van een account op onze webshop verzamelen wij persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, en bedrijfsgegevens.
 • Bestelgegevens: Informatie over de geplaatste bestellingen en wasopvolging.
 • Communicatiegegevens: Gegevens die worden uitgewisseld via e-mail of andere communicatiemiddelen.

3. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van klantaccounts en bestellingen in onze webshop.
 • Het verstrekken van klantenservice en ondersteuning.
 • Het verbeteren van onze website en diensten door analytische gegevens te gebruiken.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonlijke gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6(1)(b) AVG).
 • Wettelijke verplichting (artikel 6(1)(c) AVG).
 • Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) AVG), zoals het verbeteren van onze diensten en het bieden van een veilige gebruikerservaring.

5. Delen van gegevens met derden

Wij delen persoonlijke gegevens niet met derden, behalve:

 • Wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst (bijv. bezorgdiensten).
 • Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen.
 • Met dienstverleners die ons ondersteunen bij onze bedrijfsactiviteiten, zoals IT-diensten en analytics. Deze partijen zijn gebonden aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen.

6. Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door de wet. Accountgegevens worden bewaard zolang het account actief is en daarna conform de wettelijke bewaartermijnen.

7. Rechten van betrokkenen

Onder de AVG hebben betrokkenen de volgende rechten:

 • Recht op inzage: U kunt verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 • Recht op rectificatie: U kunt verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid: U kunt verzoeken om uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van gerechtvaardigd belang.

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in sectie 1.

8. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of wijziging.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en, waar nodig, via e-mail worden gecommuniceerd.

10. Contact

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in sectie 1.